Ứng dụng chính của khung trần chìm và khung trần thả

Khung xương trần thạch cao gồm hai loại loại chính khung trần chìm và khung trần thả. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa hai loại sản phẩm như thế nào?